Metsävarat

Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat-osastossa julkaistaan metsien inventointituloksia ja kehityslaskelmia.

Tähdellä (*) merkittyjen julkaisujen kokoteksti löytyy vain painettuna.

VMI10:n tulosjulkaisuja

2013 3/2013

2007 2B/2007

2006 1B/2006

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Jari Miina, Timo Saksa & Heli Viiri: Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010.

Antti Ihalainen & Helena Mäkelä: Kuolleen puuston määrä Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2004–2007. Metsätieteen aikakauskirja 1/2009.

VMI9:n metsävaratietoja metsäkeskuksittain

Etelä-Pohjanmaa 2B/1998 *
Etelä-Savo 2B/2001
Häme-Uusimaa 3B/2000
Kainuu 2B/2003
Keski-Suomi 2B/1999 *
Kustens skogscentral 1B/2000 *
Kymi 3B/1999 *
Lappi 2B/2005
Lounais-Suomi 2B/2000 *
Pirkanmaa 4B/2000
Pohjois-Karjala 3B/2001
Pohjois-Pohjanmaa 3B/2004
Pohjois-Savo 2B/1999 *
Åland 4B/1999 *

VMI8:n menetelmä ja tuloksia

Kunnittaiset metsävarat 4B/1998 *

VMI8:n menetelmä ja tulokset Pohjois-Suomessa 1992–94 sekä tulokset Etelä-Suomessa 1986–92 ja koko maassa 1986–94 1B/2001

Suomen suometsät 1951–1994 2B/2002

Muita metsävarajulkaisuja

Antti Ihalainen & Arto Ahola: Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot. Metsätieteen aikakauskirja 3/2003.

Erkki Tomppo & Johanna Joensuu: Hirvieläinten aiheuttamat metsätuhot Etelä-Suomessa Valtakunnan metsien 8. ja 9. inventoinnin mukaan. Metsätieteen aikakauskirja 4/2003.

Hannu Yli-Kojola: Tuulituhojen esiintyminen Suomen metsissä 1986–94. Metsätieteen aikakauskirja 1/2004.

Hannu Yli-Kojola & Seppo Nevalainen: Metsätuhojen esiintyminen Suomessa 1986–94. Metsätieteen aikakauskirja 1/2006.

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.