Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4B/1999

4B/1999


Hannu Hirvelä & Kari Härkönen: Uppskattningar av avverkningsmöjligheterna inom landskapet Åland åren 1997–2026 / Tiivistelmä

Erkki Tomppo, Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Tiina Tonteri, Juha Heikkinen & Helena Henttonen: Ålands skogar och deras utveckling 1963–1997 / Tiivistelmä

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.