Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/1999

4/1999


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimuksen uusi vuosituhat | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Kaarlo Kinnunen: Tukkimiehentäin tuhojen kemiallinen ja mekaaninen torjunta | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Jyrki Hytönen: Pellonmetsityksen onnistuminen Keski-Pohjanmaalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Vesa Leppänen, Kalle Kärhä & Teijo Palander: Työnjohtajien ryhmäpäätöksenteko ja tiimityö puunhankintaorganisaatioissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Puunhankinnan ohjaus

Vesa Imponen: Puutavaralogistiikka pelkistää hankinnan toimintamallit | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tapio Räsänen: Runkopankki puunhankinnan ohjauksen apuvälineenä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Olavi Pennanen: Tukin ja rungon sahauksen jäljittely | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Veli-Pekka Kivinen & Jori Uusitalo: Sumea logiikka ja sen soveltaminen hakkuukoneen apteerauksen ohjauksessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Teijo Palander & Mari Toivonen: Puunhankinnan taktisen suunnittelun apuvälineet ja menetelmät | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Simo Poso: Enemmän menetelmällistä otetta metsätiedon keruuseen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Lappi: Kiertoajasta ja metsätalouden suunnittelusta | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Harri Vasander: Mitä järkeä on ennallistaa soita? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Kuuluvainen: Luonnontilaisen metsän merkitys tutkimukselle | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Pertti Harstela: Teiden kunnossapito ongelma, ei tietiheys | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.