Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3B/1999

3B/1999


Hannu Hirvelä: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1997–2026 Kymen metsäkeskuksen alueella / Tiivistelmä

Erkki Tomppo, Kari T. Korhonen, Helena Henttonen, Antti Ihalainen, Tiina Tonteri & Juha Heikkinen: Kymen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1966–98 / Tiivistelmä

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.