Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/1999

3/1999


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsän arvon ja kiertoajan määrityksen epävarmuus | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pekka Tamminen: Maaperätunnusten maastoarvioinnin tarkkuus | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Antti Asikainen & Jaakko Nuuja: Palstahaketuksen ja hakkeen kaukokuljetuksen simulointi | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Juha Ikäheimo & Antti Asikainen: Polttohakkeen tuotantomenetelmien tuottavuus ja kustannukset | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Ismo Nousiainen, Liisa Tahvanainen & Liisa Tyrväinen: Visuaalinen maisema monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Ari Nikula & Ron Store: Paikkatietomenetelmät aluetason tutkimuksen ja metsäsuunnittelun apuvälineenä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Jyrki Hytönen: Tuhkapellettien hajoaminen maastossa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsän kiertoaika

Aarne Nyyssönen: Kiertoaikamalli Suomen metsätaloudessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Olli Tahvonen: Faustmannin kiertoaikamallista ja sen yleistyksistä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Markku Ollikainen: Faustmannin mallin ja kahden periodin mallin vertailua | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Kuuluvainen: Kiertoaikamalli ja puuntarjonnan ekonometrinen tutkimus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Olli Salminen: Kiertoaikamallin rooli MELA-ohjelmistossa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Valsta: Kiertoaikamalli metsänkasvatuksessa ja -uudistamisessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Simo Hannelius: Natura 2000 -verkoston arviointiperusteista: Eikö markkinahinnoista ole suojelualueiden arviointiperusteiksi? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tenho Hynönen, Kari T. Korhonen & Erika Tammilehto: Kuusen kasvuhäiriöt Pohjois-Savon kangasmetsissä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Pekka Ollonqvist: Metsäpolitiikan keskitetyn asiantuntijavallan puolustus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.