Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/1999

2B/1999


Hannu Hirvelä, Tuula Nuutinen & Olli Salminen: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1996–2025 Keski-Suomen ja Pohjois-Savon metsäkeskusten alueilla / Tiivistelmä

Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Kari T. Korhonen, Alpo Aarnio, Arto Ahola, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen & Tarja Tuomainen: Keski-Suomen metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1967–96 / Tiivistelmä

Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Kari T. Korhonen, Alpo Aarnio, Arto Ahola, Juha Heikkinen & Tarja Tuomainen: Pohjois-Savon metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1967–96 / Tiivistelmä

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.