Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1999

2/1999


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Suomen Metsätieteellinen Seura 90 vuotta | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Harri Hyppänen: Eriaikaiset ilmakuvat metsäkuvioiden muutosten tunnistamisessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala & Esa Uotila: Optimaalinen tietiheys yksityismetsätalouden kannalta | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sannamaija Rasi, Anne Toppinen & Riitta Hänninen: Ekonometrinen malli Britannian ja Saksan paperin kulutukselle | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuija Sievänen & Pertti Ruuska: Suomalaisten asenteet virkistyspalvelujen maksullisuuteen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Seppo Huurinainen: Bikarbonaatti ja kasvualustan ravinteisuus turve- ja puristenesteanalyyseissä männyn paakkutaimilla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Timo Saksa, Mikko Jokinen & Juhani Korhonen: Miksi metsänuudistamistoimet poikkeavat suunnitelmasta – haastattelututkimus Pohjois-Savossa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katri Paukkonen, Jari Luostarinen, Jukka Asp & Antti Asikainen: Koivusahatavaran muodon- ja värinmuutokset kuivauksessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Mallit metsäntutkimuksessa

Heikki Hänninen: Mallit metsäntutkijan työkaluna | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Heikkinen: Tilastolliset mallit ja metsien inventoinnin luotettavuus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Anne Toppinen: Ekonometriset aikasarjamallit ja niiden käyttö metsäekonomiassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tuija Aronen: Biotekniikan sovellukset tulevat – muuttuvatko metsänjalostuksen mallit? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Marketta Sipi: Erilaisen puun erilaiset käyttömahdollisuudet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Kullervo Kuusela: Metsäntutkimus myyttien karikossa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Eeva Korpilahti: Suomen Metsätieteellinen Seura 1980- ja 1990-luvuilla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tapio Rantala: Tieteen ja politiikan rajankäyntiä metsäntutkimuksessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Riitta Hänninen: Kilpailutilanne Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Kaisu Makkonen-Spiecker: Euroopan metsien kasvu tiedotusvälineiden puntarissa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.