Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/1998

3/1998


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Julkaisusarjat tutkimuksen rahoituksen ja tuloksellisuuden mittareissa | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Jorma Issakainen & Mikko Moilanen: Lannoituksen vaikutus puolukka- ja mustikkasatoihin ja marjojen ravinnepitoisuuksiin kangasmailla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Seppo Kaunisto & Mikko Moilanen: Kasvualustan, puuston ja harvennuspoistuman sisältämät ravinnemäärät neljällä vanhalla ojitusalueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Pekka Tamminen: Typpi- ja tuhkalannoitus punalatikan vaivaamassa männikössä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Teijo Nikkanen & Jukka Antola: Männyn valiosiemenviljelysten perustamisperiaatteet | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Peeter Muiste, Rihko Haarlaa, Ari Välja & Meelis Teder: Baltian maiden metsätalous ja sahateollisuus 1990-luvulla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Antti Wall: Peltomaan muutos metsämaaksi – metsitettyjen peltojen maan ominaisuudet, kasvillisuuden kehitys ja lajimäärä | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Alue-ekologinen suunnittelu metsäsuunnittelussa

Sami Kurki, Sakari Mykrä, Janne Uuttera & Mikko Kurttila: Alue-ekologinen tavoite metsäsuunnittelussa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jukka Jokimäki & Heikki Henttonen: Ekokäytävät metsäsuunnittelun työvälineenä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jyrki Kangas, Annika Kangas & Timo Pukkala: Alue-ekologinen ote metsäsuunnittelussa: onko metsäsuunnittelun tutkimuksella tarjota eväitä siihen? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Ron Store & Ari Nikula: Paikkatietojärjestelmät alue-ekologisessa suunnittelussa ja tutkimuksessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Janne Uuttera & Matti Maltamo: Intensiivisen metsätalouden aiheuttamat muutokset metsien rakenteessa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Jouko Saarelainen: Maaperäkartoituksen maalajikuvioinnit metsäsuunnittelun avuksi | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Parviainen: Luonnonläheinen metsänhoito Euroopassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Seppo Oja: Täsmällisyyttä kirjallisuusviitteisiin – vastaus Jouko Mäkelälle | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.