Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/1998

2B/1998


Hannu Hirvelä, Tuula Nuutinen & Olli Salminen: Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 1997–2026 Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella / Tiivistelmä

Erkki Tomppo, Helena Henttonen, Kari T. Korhonen, Alpo Aarnio, Arto Ahola, Juha Heikkinen, Antti Ihalainen, Heli Mikkelä, Tiina Tonteri & Tarja Tuomainen: Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys 1968–97 / Tiivistelmä

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.