Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1998

2/1998


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tutkimuksen ja päätöksenteon suhteet | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pentti Niemistö: Ruskotäplät istutettujen rauduskoivujen rungoissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Erkki Verkasalo & Pauli Rintala: Rauduskoivun pystykarsintavikojen riippuvuus oksien paksuudesta, laadusta ja karsinnan vuodenajasta | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Ville Ovaskainen & Pekka Ripatti: Metsäverojärjestelmän muutos, siirtymäkauden verovalinnat ja yksityismetsänomistajien puunmyynnit | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Katsauksia

Arja Lilja, Sakari Lilja & Timo Kurkela: Sienitaudit metsäpuiden taimitarhoilla Suomessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Annika Kangas & Jyrki Kangas: Ekologiset mallit ja ekologisten riskien hallinta metsäsuunnittelussa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema 80 vuotta metsäntutkimusta Metlassa – mikä nyt ajankohtaista?

Eljas Pohtila: Onko huominen uusi eilinen? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Matti Kärkkäinen: Metsäntutkimuksen suunnat vuonna 2005 | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Erkki Annila: Metsäluonnon monimuotoisuus | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sauli Valkonen: Miten syntyy uudistamistulos? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Hely Häggman: Geenitekniikkatutkimus pohjana metsäpuiden molekyylijalostukselle | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jyrki Kangas: Perusteita metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pentti Hakkila: Kuitupuun laadun vaihtelu ja lajitteluperusteet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pekka Saranpää: Uutta puusta: pintaa syvemmältä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Erkki Verkasalo: Koivu, haapa ja leppä mekaanisen puuteollisuuden raaka-aineena: käytön näkymiä ja tutkimuksen ongelmanasettelua | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Hetemäki, Riitta Hänninen & Anne Toppinen: Ekonometriset mallit metsäsektorin markkinatutkimuksissa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Heikki Pajuoja: Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Raisa Mäkipää & Erkki Tomppo: Suomen metsät ovat hiilinielu – vaikka Kioton ilmastosopimuksen mukaan muulta näyttää | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Jouko Mäkelä: Täsmällisyyttä kirjallisuusviitteisiin | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.