Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/1998

1/1998


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsätieteen aikakauskirja verkkojulkaisuksi | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Eira-Maija Savonen: Paakkuihin kylvettyjen kuusen siementen stratifiointi: vaikutus siementen itävyyteen ja itämisnopeuteen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Timo Saksa: Männyn istutustaimien menestyminen äestetyllä uudistusalalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Anssi Kokkonen, Antti Asikainen & Olli Saastamoinen: Lämpölaitosinvestoinnin kannattavuus keskisuurella sahalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mauno Pesonen & Janne Soimasuo: Tilakohtaisen kestävyyden vaikutus suuralueen kestäviin hakkuumahdollisuuksiin – tapaustutkimus Satakunnan metsälautakunnan alueella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Timo Saksa & Heikki Smolander: Metsänviljelyn viivästyminen Pohjois-Savon alueella tilastoissa ja todellisuudessa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Hyppönen: Koneellisen männynkylvön onnistuminen Länsi-Lapissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsäsektorin kansainvälistyminen ja metsäntutkimus

Kalevi Hemilä: Kansainvälisten metsiä sivuavien sopimusten vaikutus Suomen metsätalouteen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jussi Uusivuori & Matti Palo: Väestöpaineen ja kehitysvaiheen vaikutukset metsäkatoon | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Vesa Kaarakka: Tutkimuksen rooli trooppisten kuivuusalueiden metsänhoidon ongelmien ratkaisussa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Pertti Veijola & Pasi Miettinen: Baikalin valuma-alueen luonnonvarojen hoidon suunnittelu | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Taneli Kolström: Karjalan mallimetsähanke – Taiga Model Forest | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Eeva Korpilahti: Tutkimustulosten julkaiseminen ja kansainvälisyys | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Aarne Nyyssönen: Metsiemme kasvu: HKLN-ohjelman tavoitteet toteutumassa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Liisa Saarenmaa: Metsäklusterin vastuu maaseudun kehittämisessä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Lappi: Kestävä metsätalous: metsälödynamiikan hallintaa | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Jari Parviainen: Sertifiointi koettelee Saksan metsätalouden sisäistä yhteistyökykyä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.