Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/1997

4/1997


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Hyvä metsänhoito on osa metsäsektorin kilpailukykyä | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pentti Niemistö: Ensiharvennuksen ajankohdan ja voimakkuuden vaikutus istutetun rauduskoivikon kasvuun ja tuotokseen | Tiivistelmä

Tenho Hynönen & Timo Saksa: 1970- ja 1980-luvuilla tehtyjen pellonmetsitysten onnistuminen Pohjois-Karjalassa | Tiivistelmä

Seppo Rouvinen, Annika Kangas & Matti Maltamo: Männikön laatujakauman kuvaaminen oksarajatiedon avulla kuvioittaisessa arvioinnissa | Tiivistelmä

Martti Saarilahti: Yksinkertaisen heiluntamallin soveltuvuus traktorin esteenylityksen kuvaukseen | Tiivistelmä

Tiedonantoja

Pasi Kiviluoma & Jori Uusitalo: Männyn kuivaoksa- ja latvusrajan silmävaraisen arvioinnin tarkkuus | Tiivistelmä

Tieteen tori

Ritva Toivonen & Anne Toppinen: Alueelliset hintavaihtelut lisääntyneet Suomen puumarkkinoilla – taustalla puukauppasopimusten muutokset? | Yhteystiedot

Jari Parviainen: Saksan metsävarat ovat Euroopan suurimmat | Yhteystiedot

Veli-Pekka Järveläinen, Pekka Ollonqvist, Matti Ryhänen & Matti Ylätalo: Metsä maatilataloudessa – yhteissuunnittelun ongelmia ja haasteita | Yhteystiedot

Antti Isomäki: Tsaarien perintö elää yhä Karjalan kannaksella. Mitä tapahtuu Raivolan lehtikuusille? | Yhteystiedot

Ville Kankaanhuhta, Jouni Väkevä, Jarmo Saarikko & Jari Perttunen: Sirex – metsätuho-opas tietoverkossa | Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.