Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/1997

1/1997


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Puun laatu – tuoteseloste vai puun ominaisuuksien viisasta käyttöä?

Tutkimusartikkeleita

Esa Rautiainen & Eero Kubin: Männyn paakkutaimien juuriston rakenne eri tavoin muokatussa metsämaassa Pohjois-Suomessa / Tiivistelmä

Kari Pasanen, Veijo Vesterlin, Ari Keskimölö, Janne Soimasuo & Timo Tokola: Alueellisten energiapuuvarojen analysointimenetelmä / Tiivistelmä

Timo Kärki: Sahauskelpoisen erikoispuun laatuvaatimukset ja käyttö Savo-Karjalan alueella / Tiivistelmä

Mikko Jokinen, Jussi Heinonsalo, Jesse Mether & Tiina Saario: Sysmän yksityismetsänomistajien suhtautuminen metsäluonnon suojeluun ja hoitoon / Tiivistelmä

Katsauksia

Risto Heikkilä: Hirvieläinten vaikutus metsiköiden kehitykseen / Tiivistelmä

Martti Saarilahti: Estevastus ja estetyö maastossa liikkuvien koneiden kulkumalleissa / Tiivistelmä

Tieteen tori

teema Puun laatu

Pekka Saranpää: Puun rakenne, ominaisuudet ja kasvu / Yhteystiedot

Hannele Tuominen: Puun ominaisuuksien fysiologinen säätely / Yhteystiedot

Annikki Mäkelä: Puun laadun kehittymisen ennustaminen elintoimintoihin perustuvilla malleilla / Yhteystiedot

Tuula Nuutinen: Puun laadun asettamat haasteet metsätalouden suunnittelussa / Yhteystiedot

Lauri Sikanen: Puun ohjautuminen käyttöön – mitkä tekijät vaikuttavat? / Yhteystiedot

Olavi Pennanen: Tuotevaatimusten huomioon ottaminen puunhankinnassa / Yhteystiedot

Jari Sirviö & Petri Kärenlampi: Parempaa paperia lajitellusta raaka-aineesta? / Yhteystiedot

Pertti Viitaniemi & Saila Jämsä: Tekninen puu: puun modifiointi lopputuotteeksi / Yhteystiedot

Hannu Viitanen: Suomalaisen puun luontaisen lahonkestävyyden hyödyntäminen / Yhteystiedot

Tero Paajanen: Laatupuun arvonlisä – mikä on eri lopputuotteiden puustamaksukyky? / Yhteystiedot

Juha Ikäheimo & Antti Asikainen: Sahalaitoksen simulointimalli / Yhteystiedot

Muuta Tieteen torilla

Pentti Hyttinen & Eeva Hellström: Päättäjien metsäakatemia – uusi kanava metsäpolitiikan vuoropuheluun / Yhteystiedot

Jouko Laasasenaho: Puun elävän latvuksen alarajan määrittämisestä ja käytöstä / Yhteystiedot

Juha Lappi: Metsien kasvu ja kestävät hakkuut / Yhteystiedot

Eeva Korpilahti: Kansainvälinen Marcus Wallenberg -palkinto professori Erkki Tompolle / Yhteystiedot

Puheenvuoro

Lauri Hetemäki, Jari Kuuluvainen, Pekka Ollonqvist & Olli Tahvonen: Selvitäänkö työttömyydestä investoimalla metsäteollisuuteen? / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.