Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/1996

4/1996


Tutkimusartikkeleita

Kari Mielikäinen, Mauri Timonen & Pekka Nöjd: Männyn ja kuusen kasvun vaihtelu Suomessa 1964–1993 / Tiivistelmä

Harri Hyppänen, Kari Pasanen & Jussi Saramäki: Päätehakkuiden kuviorajojen päivitystarkkuus / Tiivistelmä

Eero Mattila: Porojen talvilaitumet Suomen poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa 1990-luvun alussa / Tiivistelmä

Pekka Ollonqvist & Veli-Pekka Heikkinen: Metsänomistajien puukaupallinen toiminta / Tiivistelmä

Katsauksia

Pasi Miettinen: Elinympäristövaatimuksiin perustuva arvio metsänhoidon vaikutuksista eri eliöryhmiin / Tiivistelmä

Eeva Hellström & Pentti Hyttinen: Tapaustutkimusstrategia ja metsätieteet / Tiivistelmä

Tieteen tori

Markku Penttinen & Antrei Lausti: Metsäomaisuuden ja metsäteollisuusosakkeiden tuottovertailu antaa yllättäviäkin tuloksia / Yhteystiedot

Kullervo Kuusela: Maisemaekologinen lähtökohta metsäntutkimuksessa / Yhteystiedot

Risto Päivinen & Veikko Hiltunen: Ekosysteemin hoito USA:ssa / Yhteystiedot

teema Pystymmekö hyödyntämään puuvaramme?

Harri Hänninen: Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma / Yhteystiedot

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä, Kari Härkönen, Olli Salminen & Markku Siitonen: Ekometsätalouden hinta / Yhteystiedot

Pentti Hakkila: Ensiharvennuspuun hyödyntäminen / Yhteystiedot

Pekka Ripatti: Yksityismetsänomistuksen rakenne vuonna 2020 / Yhteystiedot

Eeva Hellström: Ohjaavatko konfliktit metsäpolitiikkaa? / Yhteystiedot

Raija-Riitta Enroth: Onko puurakentamisessa mahdollisuuksia? / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.