Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/1996

3/1996


Tutkimusartikkeleita

Kyösti Konttinen & Risto Rikala: Lyhytpäiväkäsittely ulkomaisten havupuiden taimien karaisussa / Tiivistelmä

Juha Kieksi & Kauko Salo: Pensaskarpalon viljely, rikkakasvisukkessio ja rikkakasvillisuuden torjunta turvetuotannosta vapautuneella suolla / Tiivistelmä

Jyrki Kangas, Timo Pukkala & Jouni Pykäläinen: Vuorovaikutteinen heuristinen optimointi yksityismetsien suunnittelussa / Tiivistelmä

Ron Store: Maiseman huomioonottavan metsikkökuvioinnin tuottaminen paikkatietojärjestelmällä / Tiivistelmä

Katsauksia

Antti Uotila: Syyshaavakan esiintyminen ja merkitys männyn pystykarsinnan kannalta / Tiivistelmä

Tieteen tori

teema Ilmastonmuutos ja kasvunvaihtelu

Matti Eronen, Markus Lindholm & Pentti Zetterberg: Pitkäaikaiset ilmastonvaihtelut Lapin mäntykronologioiden mukaan / Yhteystiedot

Mauri Timonen: Puun vuosilustot ilmastohistorian analyysissä / Yhteystiedot

Erkki Pesonen: Kaksi uutta sovellusta rungon läpimittojen seurantaan / Yhteystiedot

Lasse Lovén: Ympäristönmuutoksen tutkimus metsänrajalla. Sään ja ilman laadun mittaus Pallaksella / Yhteystiedot

Tapani Tasanen: Metsänrajan ja sen tutkimuksen kehitysnäkymiä / Yhteystiedot

Matti Leikola: Kuinka metsänhoitomme sopeutuu ilmaston muutoksiin / Yhteystiedot

Kari Mielikäinen: Euroopan metsien kasvutrendit 1900-luvulla / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.