Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1996

2/1996


Tutkimusartikkeleita

Risto Rikala: Koivun paakkutaimien juurten kasvupotentiaali ja istutusajankohta / Tiivistelmä

Kaarlo Kinnunen & Lasse Aro: Vanhojen pellonmetsitysten tila Länsi-Suomessa / Tiivistelmä

Kristian Karlsson: Kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn ja puuston kasvun alueellinen vaihtelu Pohjanmaan rannikolta sisämaahan / Tiivistelmä

Petri Jalkanen: Otantamenetelmien vaikutuksia leimikon hinnoitteluun ja menetelmä puunostajan hinnoittelukustannusten laskemiseksi / Tiivistelmä

Katsauksia

Arja Lilja: Versolaikkujen ja värivikojen aiheuttajat koivun taimilla / Tiivistelmä

Tieteen tori

Pentti Hyttinen, Juha Hakkarainen, Timo Kallio, Markku Penttinen, Esa Uotila & Jari Valkonen: Yksityismetsätalouden kannattavuusseuranta lähtee käyntiin / Yhteystiedot

Arto Kettunen & Timo Leinonen: Millaisia arvoja metsäteknologiassa tulisi ottaa huomioon? / Yhteystiedot

Tuija Aronen: Biotekniikka ja metsänjalostus / Yhteystiedot

Erkki Lähde, Olavi Laiho, Yrjö Norokorpi, Reijo Solantie & Heikki Tuomenvirta: Etelä-Suomen metsien kunto ja siihen vaikuttavista tekijöistä / Yhteystiedot

Kari Mielikäinen: Kuusten kuivuminen ei ole uusi ilmiö / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.