Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/1996

1/1996


Tutkimusartikkeleita

Marja-Liisa Juntunen: Hakkuukoneen kuljettajakurssilaisten sijoittuminen työelämään / Tiivistelmä

Päivi Pulkkinen & Antti Asikainen: Hakkuutähteen, karsijan puujätteen, sahan kuorijätteen ja kantojen murskaaminen Morbark 1200 -murskaimella / Tiivistelmä

Harri Hänninen & Heimo Karppinen: Kansalaismielipide metsien suojelusta ja talouskäytöstä / Tiivistelmä

Katsauksia

Otso Suominen & Pekka Niemelä: Muuttavatko kasvinsyöjänisäkkäät metsäkasvillisuuttamme? / Tiivistelmä

Tiedonantoja

Sari Iivonen, Arja Lilja & Leo Tervo: Juurilahoa aiheuttavan yksitumaisen Rhizoctonia-sienen torjunta kuumavesikäsittelyllä / Tiivistelmä

Tieteen tori

Matti Leikola: Mitä on hyvä metsänhoito / Yhteystiedot

Aarne Reunala: Mikä on metsä ja mitä on suojelu? / Yhteystiedot

Pentti Hakkila & Eero Paavilainen: Miten IUFROn XX maailmankongressi tuli Suomeen / Yhteystiedot

Martti Varmola: Viljelymänniköiden kasvatus sekä tuotoksen ja laadun tutkiminen / Yhteystiedot

Jari Hynynen: Kasvumallit metsien kehityksen ennustamisen työkaluina / Yhteystiedot

Puheenvuoro

Esa-Jussi Viitala, Harri Hänninen & Risto Tammisalo: Kuutiokalkylistit ja ympäristömafiosot / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.