Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1995

2/1995


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: IUFROn XX maailmankongressi

Tutkimusartikkeleita

Kari Mielikäinen & Sauli Valkonen: Kaksijaksoisen kuusi–koivu-sekametsikön kasvu / Tiivistelmä

Jari Hynynen & Jussi Saramäki: Ensiharvennuksen viivästymisen ja harvennusvoimakkuuden vaikutus nuoren männikön kehitykseen / Tiivistelmä

Mikko Moilanen, Ari Ferm & Jorma Issakainen: Kuusen- ja koivuntaimien alkukehitys korven uudistamisaloilla / Tiivistelmä

Tiedonantoja

Liisa Saarenmaa & Jarmo Liukkonen: Palleauraus ja täydennysistutus uudistamistuloksen parantamisessa Kuusijoen näytealalla Pohjois-Suomessa / Tiivistelmä

Tieteen tori

Kari Pasanen & Harri Hyppänen: Tulevaisuuden metsäninventointi ja metsäsuunnittelun tarpeet – metsänarvioinnin uudet tuulet / Yhteystiedot

Teppo Loikkanen: Osallistava metsäsuunnittelu / Yhteystiedot

Eeva Korpilahti: IUFROn XX maailmankongressin pääesitelmien viesti / Yhteystiedot

Puheenvuoro

Jari Parviainen: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot on synteesi eri näkökulmista ja tieteenaloista / Yhteystiedot

Kullervo Kuusela: Sanojen käytöstä, esimerkkinä lajin uhanalaisuus / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.