Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/1995

1/1995


Tutkimusartikkeleita

Paula Jylhä: Nuorten metsien metsänhoidollinen tila ennen kunnostushakkuuta ja sen jälkeen Keski-Pohjanmaan ojitusalueilla / Tiivistelmä

Hannu Hökkä, Timo Penttilä & Matti Siipola: Metsäojitusalueiden tila ja puuston kehitys yksityismailla kolmen metsälautakunnan alueella / Tiivistelmä

Ari Meriläinen, Lauri Sikanen & Pertti Harstela: Puunhankinnan suunnittelujärjestelmät suomalaisissa puunhankintaorganisaatioissa / Tiivistelmä

Tieteen tori

Liisa Saarenmaa, Jan Heino & Matti Heikurainen: Metsäntutkimuspoliittisen ohjelman lähtökohdat ja tavoitteet / Yhteystiedot

Juha Heiskanen: Maantutkimus metsäpuiden taimituotannossa / Yhteystiedot

Puheenvuoro

Lauri Hetemäki: Metsiensuojeluongelma ja ehdotus ratkaisuksi / Yhteystiedot

Matti Palo: Puuntuotannollinen kestävyys ontuu ja taloudellinen näkökulma puuttuu / Yhteystiedot

Risto Päivinen: Kuvioittaisesta arvioinnista ei kannata luopua vähään aikaan / Yhteystiedot

Simo Poso: Risto Päivisen vastineen johdosta / Yhteystiedot

Jukka Lippu: Kuusi ei herkästi hengästy! / Yhteystiedot

Kirja-arvosteluja

Matti Leikola: Virkistysmetsien ja maisemien hoitoa saksalaiseen tapaan / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.