Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/1994

2/1994


Tutkimusartikkeleita

Matti Oikarinen & Jorma Pasanen: Turpeentuhka kangasmaan lannoituksessa / Tiivistelmä

Juha Nurmi: Työtavan vaikutus hakkuukoneen tuotokseen ja hakkuutähteen kasautumiseen / Tiivistelmä

Jori Uusitalo & Veli-Pekka Kivinen: Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki / Tiivistelmä

Mika Mustonen: Metsätalouteen suuntautuminen maatilataloudessa / Tiivistelmä

Katsauksia

Jarkko Saarinen: Suojelu- ja virkistysalueiden sosiaalisen kapasiteetin tutkimus / Tiivistelmä

Tieteen tori

Timo Kuuluvainen: Metsäntutkimus, ekosysteemitutkimus ja biodiversiteetti / Yhteystiedot

Matti Leikola: Metsänhoitomme ennen ja nyt / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.