Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/1994

1/1994


Tutkimusartikkeleita

Jukka Aarnio & Tapio Rantala: Peltojen metsänistutuksen yksityistaloudellinen kannattavuus / Tiivistelmä

Pentti Niemistö: Männikön ensiharvennus ala-, ylä- tai laatuharvennusta käyttäen / Tiivistelmä

Erkki Verkasalo & Hannu Aaltio: Lehtikuusitukkien mittaus / Tiivistelmä

Jaana Luoranen, Pasi Puttonen & Risto Rikala: Lyhytpäiväkäsittely kuusen paakkutaimien kasvatuksessa / Tiivistelmä

Katsauksia

Esa Uotila: Hyönteistuhot metsätaloudessa – taustaa tuhojen taloudelliselle analyysille / Tiivistelmä

Tieteen tori

Jarkko Huovinen: Toimintojen jako liiketoimintayksiköiksi yksityismetsätalouden kannattavuusseurannassa / Yhteystiedot

Simo Poso: Metsätalouden suunnittelu uusiin puihin. Voidaanko silmävaraisesta kuvioittaisesta arvioinnista luopua? / Yhteystiedot

Puheenvuoro

Risto Jalkanen: Onko kuusi hengittämässä itseään Etelä-Suomesta? / Yhteystiedot

Risto Seppälä: Puukaupassa ei tarvita vapautusta kilpailulaeista vaan vapaata kilpailua / Yhteystiedot

Matti Palo & Ritva Toivonen: Miksi ei puutavarapörssiä? / Yhteystiedot

Sivua muutettu 20.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.