Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3–4/2016

3–4/2016

Päätoimittajalta

Metsätieteen aikakauskirja muutoksessa | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Sari Karvinen, Anttti Mutanen, Ilkka Pirhonen & Arina Kuryatnikova: Puun myyjien ja ostajien näkemyksiä Luoteis-Venäjän puumarkkinoista | Koko artikkeli

Katsaus va_kuvio

Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori, Jani Laturi, Johanna Pohjola & Aapo Rautiainen: Metsät ja hiilivirtoja ohjaava ilmastopolitiikka | Koko artikkeli

Tieteen tori

Jaana Korhonen & Teemu Harrinkari: Kilpailukykyinen ja kestävä biotalous | Koko artikkeli

Veikko Koski: Tutkimustieto olkoon metsänjalostuksen perusta | Koko artikkeli

Katri Himanen: Maaottelu kuusen siemenviljelyksillä | Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala: Liukosellun lupaus | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Joona Lehtomäki, Santtu Kareksela & Tuomas Haapalehto: Kestävä biotalous vaatii tutkimustietoon perustuvaa suunnittelua | Koko artikkeli

Kirjallisuutta

Matti Leikola: Mahtava kirja uitosta | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Eetu Kotivuori, Lauri Korhonen & Petteri Packalen: Suomen valtakunnalliset laserkeilauspohjaiset puuston tilavuus-, biomassa- ja valtapituusmallit

Jouni Siipilehto, Harri Lindeman, Mikko Vastaranta, Xiaowei Yu & Jori Uusitalo: Päätehakkuukuvioille arvioidun puuston rakenteen luotettavuus laserkeilaustulkinnalla, Trestima-mobiilisovelluksella ja EMO-ennakkomittausohjelmistolla

Ilpo Ervasti: Paperiteollisuuden materiaalivirtojen raakaaineiden puukuitusisältö raakapuuekvivalentteina (RWE)

Matti Haapanen & Seppo Ruotsalainen: Täsmätietoa männyn alkuperäsiirtojen vaikutuksista

Teija Ruuhola, Ari Nikula, Vesa Nivala, Seppo Nevalainen & Juho Matala: Kallioperä ja maalaji vaikuttavat hirvivahinkojen määrään

Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa & Tuula Kantola: Metsähyönteisten aiheuttaman lehvästökadon kaukokartoitusseurannan kehittäminen Fennoskandian olosuhteisiin

Maiju Peura: Metsienkäsittely keruutuotesatojen ja puutulojen samanaikaiseen tuottamiseen metsämaisemassa

Juha Laitila, Eeva Lehtonen, Tapio Ranta, Perttu Anttila, Saija Rasi & Antti Asikainen: Biojalostusta varten hankitun oljen ja metsähakkeen hankintakustannukset Kaakkois-Suomessa

Selosteet

Sivua muutettu 15.12.2016

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.