Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2015

4/2015

Päätoimittajalta

Säilyykö tutkimusetiikka digitaalisessa julkaisemisessa ja tiedeviestinnässä? | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Jouni Siipilehto ja Annika Kangas: Näslundin pituuskäyrä ja siihen perustuvia malleja läpimitan ja pituuden välisestä riippuvuudesta suomalaisissa talousmetsissä | Koko artikkeli

Tiedonanto va_kuvio

Katariina Alaspää, Petteri Muukkonen ja Raisa Mäkipää: Lahopuun merkitys kasvualustana eteläboreaalisen vanhan luonnontilaisen kuusimetsän uudistumisessa | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsien kestävä käyttö biotalouden aikana

Tuomo Kalliokoski: Ilmastonmuutos ja biotalous – Metsäsektorilla vaaditaan paradigman muutosta | Koko artikkeli

Yrjö Haila: Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen? | Koko artikkeli

Janne S. Kotiaho, Saija Kuusela, Eini Nieminen ja Atte Moilanen: Elinympäristöjen tilan edistämisen priorisoinnin periaatteet ja menetelmä | Koko artikkeli

Kirjallisuutta

Jaana Laine: Metsätaloushistoriaa tarkkaavaiselle ja kärsivälliselle lukijalle | Koko artikkeli

Juha-Pekka Hotanen: Uudistunut kasvitieteellinen suotyyppiopas | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Jyrki Kettunen: Sahateollisuuden kilpailukyvystä | Koko artikkeli

Antti Mutanen ja Jari Viitanen: Vastaus Jyrki Kettuselle: Yrityskohtainen kilpailukykyvertailu on tarpeellista | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juha Laitila & Johanna Routa: Traktori- ja autohakkurin tuottavuus ja puun varastointiajan vaikutus mäntyrunkopuuhakkeen ominaisuuksiin

Jaana Luoranen & Risto Rikala: Varhaisen lyhytpäiväkäsittelyn ja kesäistutuksen vaikutukset kuusen taimien kehitykseen istutuksen jälkeen

Sakari Tuominen, Andras Balazs, Heikki Saari, Ilkka Pölönen, Janne Sarkeala & Risto Viitala: Miehittämättömät lentolaitteet (UAV) luonnonvarojen hallinnassa

Juho Hautsalo: Tammen pituuskasvun ja selviytymiskyvyn populaatiokohtainen vaihtelu lajin esiintymisalueen pohjoisrajalla

Riikka Linnakoski: Metsätammen sinistäjäsienet ja niiden merkitys taudinaiheuttajina Lounais-Venäjällä

Selosteet

Sivua muutettu 29.1.2016

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.