Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2015

3/2015

Päätoimittajalta

Metsäntutkimuksen tulosten julkaiseminen ja saattaminen käyttöön | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Tanja Ikonen ja Miina Jahkonen: Toiminnan laadun merkitys metsäenergia-alan pk-yritysten välisissä luottamussuhteissa | Koko artikkeli

Katsaus

Jyrki Hytönen ja Anna Saarsalmi: Harmaaleppä energiapuuna | Koko artikkeli

Tiedonantoja

Riikka Paloniemi, Mia Pihlajamäki, Maarit Jokinen ja Outi Ratamäki: Metsänhoitoyhdistykset METSO-ohjelman toimeenpanossa | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Tutkijoiden näkökulmia metsäntutkimukseen

Markku Ollikainen: Miten yhteiskunnan tietotarpeet ja tutkimuksen terävin kärki saadaan kohtaamaan | Koko artikkeli

Jarkko Hantula: Tutkimuksen hyödyntäminen yhteis- kunnassa | Koko artikkeli

Esa Härmälä: Käytännön toiveet metsäntutkimukselle – miten varmistetaan, että paras tutkimustieto tulee soveltajien käyttöön | Koko artikkeli

Annukka Valkeapää: Metsäalan uskomuksia horjuttava tutkimustieto ohitetaan helposti | Koko artikkeli

Hely Häggman: Mikä on olennaista tutkijan ammatissa ja miten siihen voidaan valmistautua koulutuksen aikana? | Koko artikkeli

Inka Pippuri: Apua tohtorien työllistymiseen | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Olli-Pekka Tikkanen ja Irina A. Chernyakova: Asutushistorian vaikutus Vodlajärven kansallispuiston nykyiseen metsämaisemaan Luoteis-Venäjällä

Marjut Turtiainen: Mustikka- ja puolukkasatojen mallintaminen Suomessa: Erilaisia lähestymistapoja laatia malleja metsäsuunnittelulaskelmia varten

Katri Himanen ja Markku Nygren: Kuusen siementen liotuslajittelu vaikuttaa paakkutaimien laatuun ja kokoon

Mikko Moilanen, Jyrki Hytönen, Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski: Lannoituksen puustovaikutukset ja kannattavuus puolukkaturvekankaan männikössä

Jukka Malinen, Mika Haring, Harri Kilpeläinen ja Erkki Verkasalo: Hinnoittelumenetelmän vaikutus puuraakaaineen ohjautumiseen – simulointitarkastelu

Selosteet

Sivua muutettu 2.11.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.