Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2015

2/2015

Päätoimittajalta

Metsäntutkimuksen pitkä yhteistyön perinne | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Antti Mutanen ja Jari Viitanen: Suomen sahateollisuuden kansainvälinen kustannuskilpailukyky 2000-luvulla | Koko artikkeli

Jouni Siipilehto ja Tapio Huttunen: Metsikön todellisen iän määrittäminen rinnankorkeusiästä suomalaisissa talousmetsissä. Ikälisäysmalli INKA-aineiston kairauksista | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Tavoitteena metsien monet hyödyt

Jyrki Kangas: Millaista metsätietoa tarvitaan monitavoitteisen metsäsuunnittelun pohjaksi? | Koko artikkeli

Miina Rautiainen: Fysikaaliset menetelmät metsien kaukokartoituksessa | Koko artikkeli

Artti Juutinen: Metsien monet hyödyt ja taloudellinen arvottaminen | Koko artikkeli

Leena Finér: Valuma-alueen huomioonottavan suunnittelun hyödyt | Koko artikkeli

Kirjallisuutta

Anneli Viherä-Aarnio: Koivukulttuurin käsikirja | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Jussi Peuhkurinen ja Markus Holopainen: Heikkotuottoisten ojitettujen soiden puustoinventointi Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa hyödyntäen

Juha Laitila, Tapio Ranta, Antti Asikainen, Eero Jäppinen & Olli-Jussi Korpinen: Kantojen kustannuskilpailukyky metsähakkeen hankinnassa Etelä- ja Pohjois- Suomessa

Lauri Korhonen, Daniela Ali-Sisto ja Timo Tokola: Trooppisen metsän latvuspeittävyyden estimointi satelliittikuvien ja laserkeilauspohjaisen referenssiaineiston avulla

Selosteet

Sivua muutettu 6.10.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.