Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2015

1/2015

Päätoimittajalta

Metsien hoito ja puunkäytön mahdollisuudet | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita va_kuvio

Jouni Siipilehto, Sauli Valkonen & Marja-Leena Päätalo: Männyn- ja kuusentaimikoiden kehitys erilaisia metsänuudistamisketjuja käytettäessä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Luonnonvarariskien hallinta

Ville Kankare, Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen & Juha Hyyppä: Puustobiomassan kartoituksen ja seurannan kehittäminen | Koko artikkeli

Mikko Vastaranta, Eija Honkavaara, Ninni Saarinen, Markus Holopainen & Juha Hyyppä: Tuuli- ja lumituhojen kartoitus ja mallinnus useampiaikaisten kaukokartoituspintamallien avulla | Koko artikkeli

Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Tuula Kantola, Minna Blomqvist & Maiju Kosunen: Hyönteistuhoriskien hallinta uusilla teknologioilla | Koko artikkeli

Petteri Alho, Leena Laamanen, Elina Kasvi, Yunsheng Wang & Claude Flener: Tulvariskien hallinta uusilla teknologioilla | Koko artikkeli

Jere Kaivosoja & Hanna Huitu: Maatalouden kasvintuotantoon liittyvien riskien hallinta paikkatietomenetelmillä | Koko artikkeli

Kirjallisuutta

Matti Kärkkäinen: Metsänkasvatus – Tutkijat pystyisivät parempaankin | Koko artikkeli

Mikko Jokinen: Ympäristön myytit menneessä ja tässä päivässä | Koko artikkeli

Matleena Kniivilä: Hyvinvointia metsien virkistyskäytöstä ja matkailusta | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Tiina Laine & Veli-Matti Saarinen: Vertaileva aikatutkimus Risutec APC- ja Bracke-istutuslaitteista

Hannu Hökkä & Hanna Mäkelä: Kuusen taimien pituus- kasvu hakkuun jälkeen korpikuusikon pienaukoissa Pohjois-Suomessa – vertailu ylispuuhakkuisiin ja viljelytaimikoihin

Katri Hamunen, Outi Virkkula, Teppo Hujala, Juha Hiedanpää & Mikko Kurttila: Metsänomistajien vapaa- muotoisen vuorovaikutuksen ja vertaisoppimisen edistäminen

Jyrki Hytönen & Anna Saarsalmi: Harmaaleppävesakoiden biomassatuotos ja lannoituksen vaikutus

Selosteet

Sivua muutettu 13.5.2015

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.