Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2014

3/2014

Tutkimusartikkeleita

Anna-Rosa Asikainen, Teppo Hujala & Mikko Kurttila: Maanomistajien näkemyksiä metsän­käsittelyn vaihtoehdoista ja metsä­ammatti­laisten palvelunkehittämis­näkökulmia – Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen tapaustutkimus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Teijo Rytteri & Jani Lukkarinen: Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Juha Siitonen & Antti Pouttu: Kirjanpainajatuhot Rörstrandin vanhojen metsien suojelualueella sekä ympäröivissä talousmetsissä Sipoossa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Ilari Lehtonen, Petri Hoppula, Pentti Pirinen & Hilppa Gregow: Tykkylumen alueellinen esiintyminen Suomessa kahden laskentamenetelmän perusteella

Mikko Hyppönen, Ville Hallikainen, Pasi Rautio & Juhani Niemelä: Pintakasvillisuuden vaikutus männyn luontaiseen uudistamiseen Koillis-Lapissa

Anu Akujärvi, Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen, Eero Mattila, Kari Mikkola & Pasi Rautio: Poron laidunnuksen ja metsätalouden vaikutukset maajäkäliin

Anna Lintunen: Puiden latvusarkkitehtuuri – joustava design

Selosteet

Sivua muutettu 17.11.2014

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.