Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2014

1/2014

Tutkimusartikkeleita

Jaakko Hautanen & Paavo Ojanen: Eri kaasujen ja metsänhoitotöiden merkitys metsien kasvihuonekaasutaseessa: esimerkkinä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Esa-Jussi Viitala & Jussi Leppänen: Yhteismetsien verotusaseman ja sääntelyn kehitys: lainsäädännön muutokset ja niiden ohjausvaikutukset / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala & Jussi Leppänen: Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Teemu Harrinkari, Jaana Korhonen & Heikki Pajuoja: Kansainvälisen sääntelyn vaikutukset suomalaisen metsätalouden kilpailukykyyn / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Markku Oksanen: Ympäristöeettisiä mietteitä metsälain uudistuksesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Sannakaisa Velmala: Sienten kiehtovaa biologiaa yleistajuisesti – ja suomen kielellä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Atte Komonen, Panu Halme, Mari Jäntti, Tuuli Koskela, Janne S. Kotiaho & Tero Toivanen: Kääpien kannalta ennallistamalla tuotettu lahopuu ei täysin vastaa luontaista lahopuuta

Kalle Karttunen & Tapio Ranta: Metsähakkeen intermodaalisen toimitusketjun kustannustehokkuus

Jouni Siipilehto & Lauri Mehtätalo: Weibull-jakauman parametrin palautus vai ennustaminen?

Selosteet

Sivua muutettu 7.4.2014

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.