Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2013

4/2013

Tutkimusartikkeleita

Harri Hölttä: Itä-Suomen metsävarat 1850-1930 ja niistä tehdyt tulkinnat / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Arja Lilja, Katri Himanen, Anna Poimala & Marja Poteri: Metsäpuiden taimituotantoa ja joulupuiden kasvatusta uhkaavat taudit / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsäalan toimintaympäristön muutoksen ennakointi

Riitta Hänninen, Pia Katila & Sinikka Västilä: Megatrendit muuttavat Suomen metsäalaa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Hynynen, Hannu Salminen, Anssi Ahtikoski, Saija Huuskonen & Arto Rummukainen: Raaka-aineita, hiilensidontaa ja bioenergiaa – Suomen metsien monet mahdollisuudet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Antti Asikainen & Perttu Anttila: Riittääkö metsähake? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jarkko Hantula: Ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä kasvikaupasta aiheutuvat riskit ja niiden merkitys suomalaiseen metsätalouteen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Eeva Korpilahti: Sata vuotta suomalaista metsätieteen julkaisemista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Leikola: Paradigmoja ja normaalitiedettä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Metsien monet suojavaikutukset / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juha-Pekka Hotanen: Erinomainen sammalopas maastoon / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Liisa Huttunen: Muuttuvan ilmaston ja lehtivaurion vaikutukset rauduskoivun kasvuun

Marjut Turtiainen, Jari Miina, Kauko Salo & Juha-Pekka Hotanen: Mittausaineistoihin perustuvat puolukan peittävyys- ja satomallit

Eero Muinonen, Perttu Anttila, Jaakko Heinonen & Jukka Mustonen: Latvusmassan ja kantojen korjuumahdollisuudet satellittikuvatulkintaan perustuen

Jussi Manner, Tomas Nordfjell & Ola Lindroos: Ajouranvarsitiheyden vaikutus ajokonetyön ajanmenekkiin

Selosteet

Sivua muutettu 16.5.2014

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.