Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2013

3/2013


Olli Salminen, Hannu Hirvelä & Kari Härkönen: Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat ainespuun alueelliset hakkuumahdollisuusarviot | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Heli Viiri, Juha Heikkinen, Helena M. Henttonen, Juha-Pekka Hotanen, Helena Mäkelä, Seppo Nevalainen & Juho Pitkänen: Suomen metsät 2004–2008 ja niiden kehitys 1921–2008 | Tiivistelmä | Artikkeli | Liitetaulukot yhtenä tiedostona | Liitetaulukot erillisinš tiedostoina

Antti Ihalainen: Metsähukkapuu ja luonnonpoistuma poistumatilastoissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Sivua muutettu 8.11.2013

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.