Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2013

2/2013

Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tiedejulkaisemisen kotikenttäedut / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mervi Kokkila: Simulointituloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsäteiden kelirikkoon / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Markku Nygren, Niina Ikonen & Pekka Helenius: Siementen itäminen ja taimien orastuminen männyn äeskylvössä – tapaustutkimus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Marja-Liisa Juntunen: Metsänhoitoyhdistykset metsänhoidon työpalvelujen tuottajina / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Metsätalouden vesistövaikutuksia

Samuli Joensuu: Vesilaki uudistui - Miten se näkyy metsätaloudessa? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sakari Sarkkola, Hannu Hökkä, Risto Jalkanen, Harri Koivusalo & Mika Nieminen: Kunnostusojituskriteerit tarkentuvat – miten puusto ja ojasyvyys vaikuttavat ojitustarpeeseen? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Päivi Saari & Pia Högmander: Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun kehittämishanke - TASO / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Samu Valpola: Turvemaiden maankäytön aiheuttamia muutoksia järvien sedimenttikertymään - täyttyvätkö Suomen järvet? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Anna-Kaisa Kosenius & Markku Ollikainen: Kuinka suomalaiset arvostavat uusiutuvan energian lähteitä, tuotannon ulkoisvaikutuksia ja energiapolitiikkaa? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Saska Lohi: Pohjois-Amerikan lepakkokato ja White-nose -syndrooma / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Veli-Pekka Järveläinen: Näkökohtia metsätalouden kannattavuudesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Peruskartta maankäytön suunnittelun ja luonnonvarojen kartoituksen pohjaksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Heimo Karppinen & Mika Korhonen: Onko metsänomistajilla erilaiset arvot? Schwartzin arvoteorian sovellus.

Lauri Korhonen, Inka Pippuri, Petteri Packalén, Ville Heikkinen, Matti Maltamo & Juho Heikkilä: Taimikonhoitotarpeen määrittäminen korkean resoluution kaukokartoitusaineistojen avulla

Outi Manninen & Rainer Peltola: Poiminnan vaikutus mustikan, puolukan ja variksenmarjan marjantuotantoon Pohjois-Suomessa

Hermanni Aaltonen: Boreaalinen metsänpohja on merkittävä reaktiivisten yhdisteiden lähde

Selosteet

Sivua muutettu 15.7.2013

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.