Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2012

4/2012


Tutkimusartikkeleita

Henna Höglund, Teppo Hujala, Jouni Pykäläinen & Lauri Mehtätalo: Metsikkökohtaiset käsittelyvaihtoehdot metsänomistajan oppimisen ja päätöksenteon tukena / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Juha Siitonen, Reijo Penttilä & Antti Ihalainen: METSO-ohjelman uusien pysyvien ja määräaikaisten suojelualueiden ekologinen laatu Uudenmaan alueella / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Teijo Rytteri & Leena A. Leskinen: Metsänhoidon taloudellisen kestävyyden tulkintojen muutos suomalaisissa metsäalan oppikirjoissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Harri Mäkinen, Pekka Nöjd, Tuula Jyske, Kari Mielikäinen, Tuomo Kalliokoski, Tapani Repo & Ilari Lumme: Kuusen kasvu muuttuvassa ilmastossa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Michael M. Müller, Tuula Piri & Jarkko Hantula: Ilmaston lämpeneminen haastaa nykyistä tehokkaampaan juurikäävän torjuntaan / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Leila Korpela: Kansainvälinen suo- ja turvekongressi Tukholmassa kesällä 2012 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Eeva Puustjärvi & Pasi Puttonen: Monipuolisia käytäntöjä taajamametsien hoitoon / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juhani Päivänen: Suokasvupaikkojen tunnistaminen sekä syvenee että laajenee / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Sanna Hautamäki, Antti Mutanen & Jari Viitanen: Raakapuuvirtojen korvautuvuus Suomen metsäteollisuuden puunhankinnassa

Mirja Rantala, Teppo Hujala & Mikko Kurttila: Sosiokulttuurisen kestävyyden mittaaminen metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoissa

Marjut Turtiainen, Olli Saastamoinen, Kari Kangas & Matti Vaara: Suomalaisten kotitalouksien luonnonsienten poiminta vuosina 1997–1999 ja 2011

Kalle Kärhä: Vertaileva aikatutkimus kahdesta kannonnostolaitteesta päätehakkuukuusikossa

Juha Laitila: Menetelmä nuorten metsien energiapuun korjuumenetelmän valintaan

Selosteet

Sivua muutettu 5.2.2013

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.