Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2012

2/2012


Tutkimusartikkeleita

Jouni Pykäläinen & Teppo Hujala: Ennakointi osana alueellista metsäohjelmaa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema

Teema 1: Kustannustehokasta metsänhoitoa

Juho Rantala: Metsänhoidon kustannustehokkuuden merkitys metsätaloudessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ville Kankaanhuhta & Timo Saksa: Omavalvonnasta työkalu metsänhoidon laadun hallintaan / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heidi Hallongren, Tiina Laine & Marja-Liisa Juntunen: Metsänhoitotöiden koneellistamisesta ratkaisu metsuripulaan? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Veli-Matti Saarinen: Metsäpalveluiden kehittäminen ja kasvumahdollisuudet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

teema

Teema 2: Luoteis-Venäjän metsä- ja puutaloutta

Elina Välkky & Timo Leinonen: Suomen ja Venäjän metsänkäsittelyohjeiden vertailu / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Viitanen & Antti Mutanen: Venäjän sahateollisuus menestyy vientimarkkinoilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Erkki Verkasalo, Sanna Hautamäki & Harri Kilpeläinen: Mänty- ja kuusisahatavaran laatujakaumat ja sahatukin laatu Suomessa ja Luoteis-Venäjällä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kari Väätäinen, Yuri Gerasimov & Viktor Senkin: Koneellisen tavaralajimenetelmähakkuun tuottavuus Luoteis-Venäjän päätehakkuukohteilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juhani Marttila & Pekka Ollonqvist: Kuluttaja-arvostusten vaikutukset suomalaisen puurakentamisen kilpailukykyyn Luoteis-Venäjällä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Samuli Launiainen & Ari Laurén: Vihreää vettä ja jalanjälkeä – onko mitään järkeä? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Raisa Mäkipää: Ilmastonmuutos ja metsien hoito vaikuttavat metsien hiilitaseeseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tiina Rajala, Mikko Peltoniemi, Lara Valentin-Carrera, Taina Pennanen & Raisa Mäkipää: Sienidiversiteetin merkitys puiden lahoamisprosessissa ja taimien kasvussa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Matti Leikola: Ihmisen suhde luontoon suomalaisessa kaunokirjallisuudessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Saana Kataja-aho, Aino Smolander, Hannu Fritze, Sini Norrgård & Jari Haimi: Kantojen korjuun vaikutukset maaperän hiili- ja typpidynamiikkaan

Paula Jylhä: Karsimaton ensiharvennusmänty sulfaattisellun ja energian tuotannossa

Anna Rytkönen: Phytophthora-munasienisuvun kasvitaudinaiheuttajia myös Suomen taimitarhoilla – tulevaisuuden uhka taimituotannolle?

Selosteet

Sivua muutettu 29.6.2012

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.