Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2012

1/2012


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja arvioitu korkeatasoisiksi / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Mervi Kasanen & Hannu I. Heikkinen: Kolme näkökulmaa pohjoispohjanmaalaisten metsänomistajien valintoihin / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Matti Koivula, Erkki Hallman, Jari Kouki, Timo Kuuluvainen, Juha Siitonen & Sauli Valkonen: Luonnonmetsän inspiroimaa metsänhoitoa tutkitaan aluetason koejärjestelyllä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Annika Kangas & Antti Mäkinen: Metsävaratiedon elinkaari / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Esa-Jussi Viitala: Raakapuukartelliin liittyvien vahinkojen vanhentuminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Ympäristöopas valtion vai peräti valtakunnan metsien vastuulliselle hoidolle? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heikki Lindroos: "Metsäherrojen" kanssa marjassa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka T. Rajala: Painavaa asiaa puutavaran kuljetuksesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juha Siitonen & Seppo Nevalainen: Tiivis kuvaopas metsätuhojen tunnistamisen avuksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Meeri Pearson, Markku Saarinen, Kari Minkkinen, Niko Silvan & Jukka Laine: Mätästys ja laikutus ojitusaluemetsien uudistamisessa: männyn viljelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät

Raisa Mäkipää & Tapio Linkosalo: Nopea maastokelpoinen menetelmä lahopuun tiheyden mittaamiseen

Tuomas Aakala: Kuolleen puun määrän ja laadun vaihtelu vanhoissa boreaalisissa metsissä

Joonas Järvinen & Jaakko Linnakangas: Yritysten kyvykkyydet Suomen metsäklusterissa: vertailuja "itseorganisoituvan kartan" avulla

Liisa Kulmala: Yleisen pintakasvillisuuslajiston hiilensidonta on ennustettavissa ympäristötekijöiden avulla

Anu Hynninen: Typpikuormituksen vähentäminen pintavalutuskenttien avulla metsävaluma-alueilla: Pidätystehokkuus ja ympäristövaikutukset

Selosteet

Sivua muutettu 20.3.2012

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.