Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2011

4/2011


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Miten tieteellinen tieto saadaan käytännön käyttöön? / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Atte Komonen & Hanna Alajoki: Kirjanpainajatuhot luonnonhoidon jälkeen Iitin Saviojalla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Ari Laurén: Akateemiset hyveet ja tutkimustulosten vienti käytäntöön / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Markku Ollikainen: Metsät, vesi ja kestävä metsätalous / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Harri Koivusalo & Ari Laurén: Metsät osana veden kiertoa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Lauri Korhonen: Latvuspeittävyys, sen mittaaminen ja kansainvälinen metsän määritelmä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Otso Huitu & Heikki Henttonen: Myyrien kannanvaihtelut aikojen ja ilmojen saatossa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tapani Repo, Marja Roitto & Sirkka Sutinen: Juuritutkimuksella uutta tietoa puiden kasvusta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heikki Ovaskainen, Pirkko Pihlaja & Teijo Palander: Kantobiomassan määrän mallintaminen leimikoissa hakkuukonemittausten avulla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Teijo Palander, Jaska Salonen & Heikki Ovaskainen: Kanto- ja juuripuun kaukokuljetuksen kustannusrakenne / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Tuomo Kalliokoski: Mitä kuuluu metsäntutkimukselle – näkökulma maan alta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Veli-Pekka Järveläinen: Merkittävä teos metsien teollisen käytön historiasta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Parviainen: Metsäpalojen hallinnan opaskirja / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jaana Luoranen, Risto Rikala & Heikki Smolander: Kuusen taimien istuttaminen Bracke- ja Ecoplanter-istutuskoneilla – maanmuokkauksen, istutuksen ja taimien maastomenestymisen arviointi

Harri Kilpeläinen, Jari Lindblad, Henrik Heräjärvi & Erkki Verkasalo: Sahatukin kertymät ja runkojen laatu eteläsuomalaisissa harvennuskoivikoissa

Tapio Rantala: Metsäsektoria ja luonnonsuojelua koskevan päätöksenteon demokraattinen legitimiteetti – tutkimus suomalaisten lehtien yleisönosastokeskustelusta

Jouni Siipilehto: Metsikön rakenteen kuvaaminen lineaarisen ennustamisen teorian avulla

Jouni Siipilehto: Menetelmiä ja sovelluksia metsikön rakenteen ennustemallien parantamiseksi Suomessa

Selosteet

Sivua muutettu 28.12.2011

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.