Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2011

3/2011


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Puurakentamisen laatu / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Henna Etula & Ron Store: Metsävaratiedon ajantasaistaminen tapahtuma- ja toimenpidetietojen avulla yksityismetsissä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Heli Viiri, Arto Ahola, Antti Ihalainen, Kari T. Korhonen, Eero Muinonen, Heikki Parikka & Juho Pitkänen: Kesän 2010 myrskytuhot ja niistä seuraava hyönteistuhoriski / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Riikka Linnakoski & Pekka Niemelä: Kaarnakuoriaisten kuljettamat sinistäjäsienet Suomessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Johanna Routa: Intensiivinen metsänhoito parantaa tuotosta ja alentaa samanaikaisesti energiapuun käytön hiilidioksidipäästöjä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ritva Toivonen: Puutuotteiden laatua voidaan kehittää monen ulottuvuuden kautta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Terhi Wermundsen: Lepakoiden talvehtimis- ja saalistuselinympäristöt – suosituksia maankäytön suunnitteluun / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Hilppa Gregow, Heli Peltola, Mikko Laapas, Seppo Saku & Ari Venäläinen: Kovien tuulten, suurten lumikuormien ja roudan esiintyminen ja vaikutukset metsien tuhoriskeihin Suomessa nyky- ja muuttuvassa ilmastossa

Markku Larjavaara: Poikkileikkausmassaan perustuva uusi menetelmä maapuiden inventointiin

Eeva Terhonen & Risto Kasanen: Leveysasteen, vuodenajan ja neulasen iän vaikutus männyn neulasten sienilajistoon Suomessa

Marjut Turtiainen, Kauko Salo & Olli Saastamoinen: Mustikan ja puolukan satojen ja talteenottoasteiden vaihtelu Suomessa

Selosteet

Sivua muutettu 1.11.2011

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.