Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2011

1/2011


Tutkimusartikkeleita

Juho Rantala & Kari Kautto: Koneellinen kitkentä taimikon varhaisperkauksessa – työajanmenekki, kustannukset ja työjäljen laatu / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Arto Rummukainen, Leo Tervo, Kari Kautto & Minna Pulkkinen: Maanmuokkaus- ja kylvölaiteyhdistelmien vertailuja männyn kylvössä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema

Metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Karri Uotila, Juho Rantala & Timo Saksa: Kustannustehokas ja kannattava metsänuudistamisketju / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Miina, Timo Saksa & Sauli Valkonen: Männyn taimikoiden laatu tuoreen kankaan kasvupaikoilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Marko Lehtosalo, Annikki Mäkelä & Sauli Valkonen: Laikkumätästettyjen uudistusalojen vesottuminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Irja Löfström & Leena Hamberg: Purppuranahakka torjuu tehokkaasti pihlaja- ja haapavesakoita / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuija Aronen: Kasvullisen lisäyksen mahdollisuudet havupuiden taimituotannossa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Taina Pennanen & Michael Müller: Kuusentaimien juuristosienet ja niiden merkitys taimien alkukehitykselle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Elina Peuhu & Juha Siitonen: Ontot puistopuut ovat merkittävä elinympäristö monimuotoiselle lahopuueliöstölle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Ismo Pölönen & Kimmo Malin: Yleiskaavoituksen vaikutukset metsien käsittelyyn oikeudellisesta näkökulmasta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heikki Smolander: Kartellin vaikutus kantohintoihin ja Metlan uskottavuus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala: Kartellitutkimuksen lähtökohdista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Voitto Koskenmäki & Tapani Tasanen: Kylmä kyyti traktorilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heikki Smolander: Väärin kasvatettu – Matti Kärkkäisen ”Metsieni kirjan” arvostelua / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Antti J. Lukkarinen, Seppo Ruotsalainen, Teijo Nikkanen & Heli Peltola: Venäläisten lehtikuusialkuperien elävyys, pituuskasvu ja tuhot maastokokeilla Punkaharjulla ja Kivalossa

Arja Lilja, Marja Poteri, Raija-Liisa Petäistö, Risto Rikala, Timo Kurkela & Risto Kasanen: Sienitaudit metsätaimitarhoilla Suomessa

Juho Rantala & Tiina Laine: M-Planter -istutuslaitteen tuottavuus käytännön työolosuhteissa

Paula Jylhä, Olli Dahl, Juha Laitila & Kalle Kärhä: Ensiharvennusmännyn hankintaketjun vaikutus sellutehtaan puustamaksukykyyn

Selosteet

Sivua muutettu 29.3.2011

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.