Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2010

4/2010


Tutkimusartikkeleita

Klaus Silfverberg, Noora Huotari & Anna-Maija Kokkonen: Puu-ja turvetuhkan vaikutukset kasvillisuuteen ja männyn taimettumiseen päätehakatulla turvekankaalla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Jussi Laurila, Tapani Tasanen & Risto Lauhanen: Metsäenergiapotentiaali ja energiapuun korjuun resurssitarpeet Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Mikko Vastaranta, Risto Ojansuu & Markus Holopainen: Puustotunnusten laskennallisen ajantasaistuksen luotettavuus – tapaustutkimus Pohjois-Savossa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Sinikka Rovanperä, Vesa Luhta, Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen & Seija Tuulentie: Matkailijoiden näkemyksiä Inarin metsä- ja maankäyttökysymyksistä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Esa-Jussi Viitala: Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Metsävarat

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Jari Miina, Timo Saksa & Heli Viiri: Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema

Yksityismetsien metsäsuunnittelun kehittäminen

Mikko Kurttila, Teppo Hujala & Harri Hänninen: Näkökulmia tilakohtaisen metsäsuunnittelun kehitykseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kari T. Korhonen: VMI:n ja metsäkeskusten metsävaratiedon keruun ja käytön yhteistyömahdollisuudet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Raili Hokajärvi: Tietoteknologian ja suunnittelupalvelujen kehitys metsäsuunnittelijan työn muutoshaasteena / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Katri Korhonen: Sosiaalinen verkostoanalyysi metsiin liittyvän päätöksenteon tutkimuksessa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Teppo Hujala, Mikko Kurttila & Jouni Pykäläinen: Metsänomistajien päätöksenteko metsiensä käytöstä ja metsäsuunnittelupalvelut / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Hyvönen, Jukka Malinen, Anna-Kaisa Rämö, Tuula Nuutinen & Erno Järvinen: Vastaavatko suunnittelupalvelut puukaupan haasteisiin? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Kari Pilhjerta: Metsävähennys. Merkittävän metsäpoliittisen välineen vero-oikeudellinen perusta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Antti Pouttu & Erkki Annila: Kirjanpainajalla kaksi sukupolvea kesällä 2010 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sanna Välimäki, Tiina Ylioja & Kari Heliövaara: Metsien syntyhistorian ja hoitomenetelmien vaikutukset loispistiäisten monimuotoisuuteen Koillis-Kiinassa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Liisa Vihervuori, Hanna-Leena Pasonen & Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa: Siirtogeenisten puiden vuorovaikutukset kasvinsyöjien kanssa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Heikki Pajuoja, Harri Hänninen, Jarmo Hämäläinen & Heimo Karppinen: Yksityismetsien hakkuumahdollisuuksien käyttöasteiden tulkinnasta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Anneli Viherä-Aarnio: Taimituotannon historiaa – ja nykypäivää / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Matti Kärkkäinen: Loistava metsänkäyttöopin oheislukemisto / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juhani Päivänen: Metsänarvostelijan muuttuva kokovartalokuva / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sivua muutettu 11.1.2011

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.