Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2010

3/2010


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Sähköisen viestinnän aikaansaattama murros / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Jani Pellikka, Kari Heliövaara, Lena Huldén & Larry Huldén: Hirvikärpäskohtaamiset ja niiden vaikutukset luonnossa liikkujien käyttäytymiseen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala: Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001–2005 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala: Laajamittaisen metsänomistuksen kannattavuus: Tornatorin ja Finsilvan taloudellinen toiminta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Arja Lilja, Jarkko Hantula, Anna Rytkönen, Michael Müller, Päivi Parikka, Antti Pouttu & Timo Kurkela: Vieras- ja tulokaslajit tautien aiheuttajina metsäpuilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Leena Hamberg, Oili Tarvainen & Minna Malmivaara-Lämsä: Kaupungistuminen vaikuttaa metsäkasvillisuuteen ja maaperään / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Janne Miettinen: Metson elinympäristöt ja niiden huomioon ottaminen talousmetsissä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Ilpo K. Hanski, Hannu Hirvelä & Helena Mäkelä: Liito-oravan mahdolliset elinympäristöt Etelä-Suomessa ja niiden kehittyminen eri hakkuuskenaarioissa 2005–2055 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Kari Kukko-oja: Uljasta kauneutta ja vankkaa tietämystä – uusi opas Suomen rahkasammaliin / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juhani Päivänen: Peitteistä metsänkasvatusta ja pienaukkohakkuita / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juha Laitila, Jani Heikkilä & Perttu Anttila: Polttohakkeeksi korjattavan pieniläpimittaisen harvennuspuun korjuuvaihtoehdot, kertymät ja korjuukustannukset Keski-Suomessa

Jussi Laurila & Risto Lauhanen: Kuusen kantojen kosteus päätehakkuualoilla ja tienvarsivarastoissa

Mika Nieminen, Erkki Ahti, Harri Koivusalo, Tuija Mattsson, Sakari Sarkkola & Ari Laurén: Kunnostusojituksen vaikutus kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin ojitetuilta soilta

Sakari Tuominen, Kalle Eerikäinen, Anett Schibalski, Markus Haakana & Aleksi Lehtonen: Metsäbiomassan kartoittaminen monilähdeinventoinnilla

Aki Suvanto & Matti Maltamo: Sekaestimoinnin hyödyntäminen kahden inventointialueen laserkeilainaineistojen yhdistämisessä

Ilkka Korpela, Hans Ole Ørka, Matti Maltamo, Timo Tokola & Juha Hyyppä: Laserkeilainperustainen puulajiluokitus – puu- ja metsikkötekijöiden, opetusaineiston koon, laserintensiteetin normalisoinnin sekä keilainmallin vaikutus

Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen, Leena Pernu & Jouni Puoskari: Yksityismetsänomistajien mielipiteet metsänkäsittelystä Pohjois-Suomessa

Selosteet

Sivua muutettu 1.10.2010

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.