Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2010

2/2010


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: ”Open access” -julkaiseminen tieteellisen julkaisemisen uudistajana / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Katri Himanen, Pekka Helenius & Markku Nygren: Liotuskäsittelyiden vaikutus kuusen siementen itämiseen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Timo Saksa & Jari Miina: Perkaustavan ja -ajankohdan vaikutus männyn istutustaimikon kehitykseen Etelä-Suomessa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Hanna Eerikäinen, Petteri Packalén, Matti Maltamo & Juha Mäkitalo: Ruissalon tammien visuaalinen tulkinta stereokuvalta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Katja Lähtinen: Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Jari Viitanen & Riitta Hänninen: Suomen sahateollisuuden kansainvälistyminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Katja Lähtinen: Tuotannontekijöitä koskevien strategisten päätösten vaikutus sahojen kilpailukykyyn 2000-luvulla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sinikka Mynttinen: Nuoret ja puutuoteteollisuus / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Martti Varmola: Ennuste viljelymetsien puuntuotannosta maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tapani Tasanen, Risto Lauhanen, Jussi Laurila & Tiina Sauvula-Seppälä: Ammattikorkeakoulut metsäenergiatutkijoina / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Veli-Pekka Järveläinen: Näkökohtia teorian ja empirian vuorovaikutuksesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Juha Kaitera & Heikki Nuorteva: Maitikkauute-aineiden vaikutus tervasroson (Cronartium flaccidum ja Peridermium pini) rihmastoviljelmien kasvuun keinoalustoilla

Saila Varis, Anne Pakkanen, Aina Galofré & Pertti Pulkkinen: Männyn siitepölyn kaukokulkeutuminen ja geenivirran mahdollisuus

Sini Eräjää, Panu Halme, Janne S. Kotiaho, Anni Markkanen & Tero Toivanen: Lahopuun määrä ja laatu energiapuun korjuualoilla ja tavanomaisilla avohakkuualoilla

Ruut Rabinowitsch-Jokinen & Ilkka Vanha-Majamaa: Hakkuun, laikkumätästyksen sekä kantojen korjuun välittömät vaikutukset lahopuustoon uudistettavissa kuusikoissa

Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa & Heikki Smolander: Laatutyön vaikutus metsänuudistamistoimintaan Etelä-Suomen yksityismailla

Minna Räty & Annika Kangas: Globaalin regressiomallin lokalisointi homogeenisissa ositteissa

Tuomo Nurminen, Heikki Korpunen & Jori Uusitalo: Toimintokohtaisen kustannuslaskennan soveltaminen puunkorjuu- ja puunkuljetusoperaatioissa

Yrjö Nuutinen, Kari Väätäinen, Antti Asikainen, Robert Prinz & Jaakko Heinonen: Hakkuukoneen syöttörullien vaikutus rungon prosessoinnin nopeuteen, polttoaineenkulutukseen sekä tukkipuuvaurioihin

Tomi Tulokas: Tukinpyörityksen tarkkuuden mittausmenetelmä ja parantaminen sahauksessa

Tuomas Aakala: Puuston kuolleisuus ja lahopuun dynamiikka vanhoissa boreaalisissa metsissä

Jari Vauhkonen: Puutunnusten estimointi ilmalaserkeilauksella: kolmiulotteisen pisteaineiston laskennalliseen geometriaan perustuvia menetelmiä

Selosteet

Sivua muutettu 1.7.2010

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.