Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2010

1/2010


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Tieteellinen julkaiseminen osana tutkimusta / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Ulla Mattila & Kari T. Korhonen: Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten aiheuttamat puuntuotannon rajoitukset Pohjois-Karjalassa valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Heimo Karppinen & Laura Tiainen: "Semmonen niinkun metsäkansa" – suurten ikäluokkien perijät tulevaisuuden metsänomistajina / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Heli Saarikoski, Jyri Mustajoki, Mika Marttunen, Anssi Ahtikoski, Ville Hallikainen, Timo Helle, Mikko Hyppönen, Mikko Jokinen, Arto Naskali, Seija Tuulentie, Martti Varmola, Eero Vatanen & Anna-Liisa Ylisirniö: Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävän käytön mahdollisuuksista / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen, Paula Morri, Jouni Puoskari & Ville Hallikainen: Keräilyn, metsästyksen ja kalastuksen merkitys Ylä-Lapin kuntien kotitalouksille / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Miina Rautiainen & Janne Heiskanen: Metsän vuodenaikaisvaihtelut satelliittikuvissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jouni Kilpeläinen: Kekomuurahaiset ja puiden kasvu / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Maanmittauksen pitkä historia / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Simo Poso: Pysyvä latvuspeitto metsän käsittelytapana Suomessa – taksaattorin näkökulma / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Jari Miina, Juha-Pekka Hotanen & Kauko Salo: Mustikan peittävyys ja mustikkasadon vuotuinen vaihtelu kivennäismaan metsissä

Jaakko Repola: Männyn ja kuusen biomassamallit Suomessa

Juho Rantala, Pertti Harstela, Veli-Matti Saarinen & Leo Tervo: Bracke- ja M-Planter-istutuslaitteiden teknis-taloudellinen vertailu

Mikko Havimo, Juha Rikala, Jari Sirviö & Marketta Sipi: Trakeidien poikkileikkausdimensiot männyssä – jakaumia ja vertailu kuuseen

Heikki Hänninen, Jaana Luoranen, Risto Rikala & Heikki Smolander: Myöhäinen pakkasvarastoinnin päättäminen lisää kuusentaimien pakkasvaurioriskiä syksyllä

Raili Hokajärvi, Teppo Hujala, Leena A. Leskinen & Jukka Tikkanen: Informaatio-ohjauksen vaikuttavuus: toiminnan teoriaan perustuva metsäsuunnittelutyön analyysi

Selosteet

Sivua muutettu 20.4.2010

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.