Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2009

4/2009

Lasermittauksilla kohti täsmämetsätaloutta


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Uusi laserteknologia metsänmittauksessa ja metsien inventoinnissa / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

teema

Markus Holopainen, Sakari Tuominen, Mika Karjalainen, Juha Hyyppä, Hannu Hyyppä, Mikko Vastaranta, Teppo Hujala & Timo Tokola: Korkearesoluutioisten E-SAR-tutkakuvien tarkkuus puustotunnusten koealatason estimoinnissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Timo Melkas, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen, Jani Kivilähde & Mikko Merimaa: Puun läpimitan mittauksen tarkkuus ja tehokkuus laser- ja digitaalikuvatekniikkaan perustuen / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Muut aiheet

Mikko Kurttila & Timo Pukkala: Tilatason metsäsuunnitelman koostaminen metsikkötason optimoinnilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema

Markus Holopainen & Juha Hyyppä: Kohden lasermittauksiin perustuvaa täsmämetsätaloutta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juha Hyyppä, Markus Holopainen, Mikko Vastaranta & Eetu Puttonen: Yksittäisten puiden mittaus ja muutosten seuranta laserkeilauksella / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Juha Hyyppä, Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa, Markus Holopainen, Paula Litkey, Hannu Hyyppä & Sanna Kaasalainen: Lasermittauksiin perustuva biomassamuutosten ja metsätuhojen seuranta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Mikko Vastaranta, Markus Holopainen, Harri Kaartinen, Hannu Hyyppä & Juha Hyyppä: Uudistuneet metsien maastomittaustarpeet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo Melkas & Arto Visala: Hakkuukoneella kerätyn mittaustiedon hyödyntäminen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jussi Rasinmäki, Antti Mäkinen & Jouni Kalliovirta: Puukohtainen inventointitieto metsätalouden suunnittelun päätöstukijärjestelmässä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Antti Mäkinen & Markus Holopainen: Menetelmiä metsikön nettonykyarvolaskentaan liittyvän epävarmuuden hallintaan / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Anu Vikman, Päivi Saari & Riitta Väänänen: Suometsätalouden pintavalutuskentät – liukoisten ravinteiden ja orgaanisen hiilen pidättäjiä vai päästöjen lisääjiä? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Tapani Tasanen: Suomen Metsätieteellisen Seuran satavuotisjuhlakirja / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jarkko Hantula: Metsäpuiden sienitautitutkimus esittelyssä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jussi Uusivuori: Metsäekonomia sai suomenkielisen oppikirjan / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Henna Vartiamäki, Jarkko Hantula & Antti Uotila: Koivun karsintahaavojen infektioalttius purppuranahakkasienelle

Timo Pukkala: Populaatiomenetelmät metsikön käsittelyohjelman optimoinnissa

Tuula Nuutinen, Antti Kilpeläinen, Hannu Hirvelä, Kari Härkönen, Veli-Pekka Ikonen, Reetta Lempinen, Heli Peltola, Lars Wilhelmsson & Seppo Kellomäki: Puu- ja kuituvarat tulevaisuudessa – esimerkkinä Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alue

Matti Maltamo, Jussi Peuhkurinen, Jukka Malinen, Jari Vauhkonen, Petteri Packalén & Timo Tokola: Männyn puu- ja laatutunnusten ennustaminen laserkeilauksella

Katri Luostarinen & Veikko Möttönen: Kaatoajankohdan, varastoinnin ja kuivauksen vaikutus luonnon- ja istutusalkuperää olevien rauduskoivujen puuaineen väriin

Anneli Viherä-Aarnio: Siemenalkuperän leveysasteen vaikutus rauduskoivun pituuskasvun päättymiseen ja menestymiseen maastossa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.