Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2009

3/2009

Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsänomistuksen pirstoutuminen ja metsikkötalous / Koko artikkeli

teema

Tutkimusartikkeleita

Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Jukka Tikkanen & Anssi Niskanen: Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön näkökulmasta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Leena A. Leskinen: Metsäammattilaisten tulkinnat puunkasvatuksen tavoitteista energiapuun korjuun lisääntyessä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Ninni Saarinen, Annika Kangas, Jukka Tikkanen, Leena A. Leskinen, Teppo Hujala & Heli Saarikoski: Osallistujien näkökulmat alueellisiin metsäohjelmaprosesseihin / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Marjo Laitala, Ninni Saarinen, Heli Saarikoski & Jukka Tikkanen: Sidosryhmien näkemyksiä alueellisesta metsäohjelmatyöstä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema

Jukka Tikkanen, Annika Kangas, Jouni Pykäläinen, Teppo Hujala, Mikko Kurttila & Pekka Leskinen: Vaikuttava ja hyväksyttävä alueellinen metsäohjelma: ehdotus metsäohjelman laadinnan kehittämiseksi / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Timo K. Weckroth, Tapio Nummi, Eeva-Liisa Repo & Ari Nikkola: Alueellisen metsäohjelman laadinta ja kehittäminen metsäkeskuksissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Marja Kokkonen: Politiikan näkökulma metsäsektorin kehittämiseen ja alueelliseen metsäohjelmatyöhön / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Teijo Rytteri & Leena A. Leskinen: Metsäteollisuusyhdyskunnat ja yksipuolisuuden loukku / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Aleksi Lehtonen: Suomen kasvihuonekaasuinventaario ja metsien merkitys hiilitaseelle / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Seppälä: Maailman metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen – kansainvälisen asiantuntijapaneelin selvitys valmistunut / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Matti Leikola: Metsähallitus valtion metsien hoitajana ja käyttäjänä vuosina 1859–2009 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Virtanen: Tunturikasvimme tutuiksi värikkään oppaan avulla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Pekka Vakkari, Mari Rusanen & Katri Kärkkäinen: Kynäjalavan populaatiot Suomessa ovat geneettisesti erilaistuneita

Arto Haara & Pekka Leskinen: Kuvioittaisen laskennallisesti ajantasaistetun metsävaratiedon epävarmuuden arviointi

Katri Luostarinen, Noora Huotari & Eila Tillman-Sutela: Vaihtelu siemen- ja vesasyntyisen hieskoivun kasvun, puuaineksen tiheyden ja kuitujen koon välillä

Jaana Luoranen, Kyösti Konttinen & Risto Rikala: Varhain lyhytpäiväkäsiteltyjen kuusen taimien karaistuminen ja jälkikasvuriski

Juha Heiskanen, Markku Lahti, Jaana Luoranen & Risto Rikala: Ravinnetankkaus taimitarhalla saa aikaan lyhytaikaisen vaikutuksen kuusen paakkutaimien typpitilaan ja kasvuun istutuksen jälkeen

Henrik Heräjärvi: Kuivausmenetelmän vaikutus haavan puuaineen ominaisuuksiin

Minna Terho: Mitä kuoren takana oli? – Huonokuntoisten kaupunkipuiden lahon analysointi kaatopäätöksen jälkeen

Soili Kojola: Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja kunnostusojitusten vaikutus ojitusaluemänniköiden puuntuotokseen ja metsänkasvatuksen taloustulokseen

Teppo Hujala: Metsänomistajan ohjailema päätöstuki tilakohtaisessa metsäsuunnittelussa

Selosteet

Sivua muutettu 5.10.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.