Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2009

2/2009


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsähallituksen 150 vuotta / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Esko Välimäki & Annika Kangas: Kasvumallien toiminnan validointi ylitiheissä metsiköissä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tanja Laitila, Teppo Hujala, Jukka Tikkanen & Mikko Kurttila: Yksityismetsien monikäyttöön ja monimuotoisuuteen liittyvät arvot ja asenteet: analyysi metsänomistajien haastatteluista / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Atte Komonen, Arto Laatikainen, Maarit Similä & Petri Martikainen: Ytimennävertäjien kasvainsyönti trombin kaataman suojelumännikön ympäristössä Höytiäisen saaressa Pohjois-Karjalassa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Markus Holopainen & Kauko Viitanen: Käsitteistä ja epävarmuudesta metsäkiinteistöjen taloudellisen arvon määrittämisessä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Veikko Koski, Jyrki Raulo, Matti Sulkinoja & Terho Valanne: Pieni koe Utsjoella tuotti arvokkaita tuloksia rauduskoivun ilmastoonsopeutumisesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Maija Salemaa, Tiina M. Nieminen, John Derome & Heljä-Sisko Helmisaari: Kasvipeitteen palauttaminen elvyttää saastuneen metsämaan / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tiina Rajala: Selittävätkö mykorritsojen lajit ja lajilukumäärät puiden kasvueroja? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Metsänkasvatuskelpoisuus ojitusalueilla / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Rauno Ruuhijärvi: Sata vuotta metsätyyppejä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Sari Palmroth: Boreaalinen metsä ja ilmastonmuutos – Prosessit ja ainevirrat puussa, ekosysteemissä ja ilmakehässä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Ville Kankaanhuhta, Timo Saksa & Heikki Smolander: Kuusen istutus- ja männyn kylvötuloksen vaihteluun vaikuttavat tekijät Etelä-Suomen yksityismailla

Antti J. Lukkarinen, Seppo Ruotsalainen, Teijo Nikkanen & Heli Peltola: Venäläisten lehtikuusialkuperien kasvurytmi ja pituuskasvu kasvihuoneessa

Aku Riihelä & Terhikki Manninen: Boreaalisen metsän albedon pystyprofiilin mittaaminen

Md. Nurul Islam, Mikko Kurttila, Lauri Mehtätalo & Arto Haara: Metsävaratietojen virheiden tilatason vaikutusten tarkastelu: esimerkkinä vallittujen puiden pohjapinta-alan mittausvirhe

Jani Heikkilä, Matti Sirén, Anssi Ahtikoski, Jari Hynynen, Tiina Sauvala & Mika Lehtonen: Energiapuuharvennus osana männyn ja kuusen kasvatusketjua

Petteri Packalén: Lentoaluksesta suoritettavan laserkeilauksen ja digitaalisten ilmakuvien käyttö puustotunnusten ennustamisessa puulajeittain

Annette Schuck: Suomen yliopistollisen metsätieteen koulutuksen kehittämistarpeet yhdistyvässä Euroopassa

Heikki Ovaskainen: Hakkuukoneen kuljettajien työtekniikka ensiharvennuksella

Selosteet

Sivua muutettu 3.6.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.