Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2009

1/2009


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: 100-vuotias Suomen Metsätieteellinen Seura / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Leena A. Leskinen, Hanne Nurminen, Mikko Kurttila & Pekka Leskinen: Metsien suojelun sosiaalisesti kestävä toteuttaminen Merestä Metsäksi -yhteistoimintaverkostohankkeen tapaus / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tuomas Kallio & Atte Komonen: Ympäristötukikohteiden ekologinen laatu: metsälakikohteiden ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen lahopuuston vertailu Pohjois-Karjalassa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Metsävarat

Antti Ihalainen & Helena Mäkelä: Kuolleen puuston määrä Etelä- ja Pohjois-Suomessa 2004–2007 / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Kivennäismaat ja niiden ravinteisuus

Heljä-Sisko Helmisaari, Mikko Kukkola, Jukka Luiro, Anna Saarsalmi, Aino Smolander & Pekka Tamminen: Hakkuutähteiden korjuu – muuttuuko typen saatavuus? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Anna Saarsalmi & Mikko Kukkola: Tuhkalannoituksen vaikutus maaperään ja puuston kasvuun / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Tamminen: Kangasmaiden ominaisuudet valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyvillä koealoilla 1986–1995 / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Pekka Tamminen: Suomen metsämaiden maannokset / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Matti Nuorteva & Kari A. Kinnunen: Meripihkaan kätkeytyneet salaisuudet / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Jukka Reinikainen: Suomalainen dendrologia yksissä kansissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Anneli Viherä-Aarnio & Pirkko Velling: Rauduskoivun siemensiirrot Baltian maista Suomeen – vaikutus kasvuun ja rungon laatuun

Annika Kangas, Ruut Haapakoski & Liisa Tyrväinen: Paikkaan sidottujen sosiaalisten arvojen käyttö metsäsuunnittelussa – tapaustutkimus UMP-Kymmenen metsissä Hyrynsalmella

Ilkka Korpela, Tuukka Tuomola, Timo Tokola & Bo Dahlin: Inventering av plantskog med laserscanning och digitalt flygfoto

Mikko Räisänen: Kuusen karaistuminen boorinpuutoksessa

Liisa Huttunen: Ilmastomuutoksen ja hyönteisherbivorian vaikutukset rauduskoivun kasvuun ja lehtien ominaisuuksiin

Selosteet

Sivua muutettu 30.3.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.