Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2008

1/2008


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Mikä tutkimus on tärkeää? / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Matti Närhi, Matti Maltamo, Petteri Packalén, Heli Peltola & Janne Soimasuo: Kuusen taimikoiden inventointi ja taimikonhoidon kiireellisyyden määrittäminen laserkeilauksen ja metsäsuunnitelmatietojen avulla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tiedonantoja

Heimo Karppinen & Magnus Ahlberg: Metsänomistajakunnan rakenne 2020: Yleiseen väestömuutokseen perustuvat ennustemallit / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Tuula Nuutinen & Teppo Hujala: Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva – tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Esa-Jussi Viitala: Kiinteistö- ja sijoitusrahastot uusina metsänomistusmuotoina / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Voitto Heikkilä: Opas metsämaan muokkaukseen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Mikko Havimo, Juha Rikala, Jari Sirviö & Marketta Sipi: Trakeidien poikkileikkausdimensioiden jakaumia kuusen rungon eri osissa

Mika Nieminen, Mikko Moilanen & Sirpa Piirainen: Tuhkalannoitteiden fosforin pidättyminen turpeeseen – miksi pidättyminen on tehokasta turpeen huonosta sitomiskyvystä huolimatta?

Yrjö Nuutinen, Kari Väätäinen, Jaakko Heinonen, Antti Asikainen & Dominik Röser: Työntutkijan vaikutus maastotallentimella mitatun aikatutkimuksen mittaustarkkuuteen hakkuukonesimulaattorihakkuussa

Miina Rautiainen, Matti Mõttus, Pauline Stenberg & Sanna Ervasti: Latvusmuodon mittaus ja mallitus metsän fysikaalisia heijastusmalleja varten

Tuula Jyske: Harvennuksen ja lannoituksen vaikutus kuusen puuaineen ja kuitujen ominaisuuksiin – tuloksia pitkään seuratuilta kenttäkokeilta

Minna Malmivaara-Lämsä: Virkistyskäytön ja pirstoutumisen vaikutukset kaupunkimetsien aluskasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöihin

Tiina Rajala: Kuusiyksilöiden vaikutus metsämaan mikrobeihin

Mart-Jan Schelhaas: Tuhojen vaikutus Euroopan metsävarojen kehitykseen: mallitarkasteluja puu- ja metsikkötasolta alueellisiin skenaarioihin

Sirpa Thessler: Alankosademetsien kasvilajiston vaihtelun kartoittaminen satelliittikuvilta

Henri Vanhanen: Tulokaslajit Euroopassa – maailmankaupan ja ilmastonmuutoksen vaikutus lajien levinneisyyteen

Selosteet

Sivua muutettu 17.4.2008

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.