Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2007

4/2007


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsäntutkimuksen tulevaisuus / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Risto Sievänen, Timo Kareinen, Hannu Hirvelä & Hannu Ilvesniemi: Hakkuumahdollisuusarvioihin perustuvat metsien kasvihuonekaasutaseet / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Leena Petäjistö & Ashley Selby: Metsänomistajien arvot ja näkemykset hirvikannan säätelyssä / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katja Lähtinen, Ashley Selby & Leena Petäjistö: Puu- ja hirsitaloteollisuusyritysten markkina-alue-, tuote- ja asiakasvalintoihin perustuvat kokonaisstrategiat / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Heikki Surakka & Matti Sirén: Poimintahakkuiden puunkorjuun nykytietämys ja tutkimustarpeet / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Markku Penttinen & Antrei Lausti: Metsänomistamisen markkinariski / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Matti Palo & Pertti Veijola: Vuosisata Lapin metsäopetusta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Risto Jalkanen, Carmen Büttner & Susanne von Bargen: Kirsikankierrelehtivirus hieskoivulla Suomessa

Paula Jylhä & Juha Laitila: Energia- ja ainespuun korjuu nuorista metsistä kokopuupaalaimella

Ilkka Korpela & Esko Välimäki: Metsän kartoitus yhdistämällä fotogrammetria ja maastogeodesia

Lauri Korhonen, Kari T. Korhonen, Pauline Stenberg, Matti Maltamo & Miina Rautiainen: Paikalliset latvuspeittävyysmallit beta-regressiolla

Laura Koskela & Tapio Nummi: Apteeraustuloksen mittarina käytetyn jakauma-asteen tilastollisista ominaisuuksista

Katri Luostarinen: Lustojen suunnan ja kuivausmenetelmän vaikutus koivulautojen muodonmuutoksiin, pintakovuuteen ja väriin

Timo Saksa & Jari Miina: Varhaisperkauksen vaikutus männyn taimien elossa oloon, kasvuun ja lehtipuuston aiheuttamiin latvavaurioihin

Henri Vanhanen, Timo O. Veteli & Pekka Niemelä: Mallinnuksen käyttö arvioitaessa ilmastonmuutoksen vaikutusta havu- ja lehtinunnan levinneisyyteen

Selosteet

Sivua muutettu 20.12.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.