Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2007

2B/2007


Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen & Juho Pitkänen: Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006 | Tiivistelmä ja korjaus | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Hannu Hirvelä, Olli Salminen & Kari Härkönen: Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004–2006 | Tiivistelmä ja korjaus | Koko artikkeli

Sivua muutettu 12.6.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.