Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2007

2/2007


Tutkimusartikkeleita

Annukka Pesonen, Kari T. Korhonen, Sakari Tuominen, Matti Maltamo & Eero Lukkarinen: Taimikonhoitotarpeen arviointi valtakunnan metsien inventoinnin metsävarakartan pohjalta / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Sakari Tuominen & Anssi Pekkarinen: Kuvioraja-aineiston virheiden korjaaminen numeeristen ortoilmakuvien ja automaattisen segmentoinnin avulla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Hirvi metsässä

Jukka Aarnio & Sauli Härkönen: Hirvestä hyötyjä ja kustannuksia / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Leena Petäjistö, Jukka Aarnio & Ashley Selby: Eri intressiryhmät ja sopiva hirvikanta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ari Nikula, Sauli Härkönen, Pekka Leskinen & Mikko Kurttila: Hirvikannan säätelyn tasot ja päätöksenteko / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Ashley Selby & Leena Petäjistö: Hirviseurueiden tulevaisuuden näkymät / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Risto Heikkilä & Sauli Härkönen: Hirvivahingot ja hirvikanta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Arja Lilja & Risto Heikkilä: Väriviat hirvien taittamissa koivuissa / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Arja Lilja & Risto Heikkilä: Koivun taimien toipuminen vauriokäsittelyistä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Heli Viiri: Syökö hirvi metsänuudistamisen monimuotoisuuden? / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Muut aiheet

Jari Viitanen & Pekka Ollonqvist: Uuden aluejaon vaikutus puumarkkinoiden hintainformaatioon / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Sanna Susiluoto & Frank Berninger: Eucalyptus microthecan morfologiset ja fysiologiset vasteet kuivuuteen

Pekka Kaitaniemi, Janne Riihimäki, Julia Koricheva & Harri Vehviläinen: Kokeellista näyttöä assosiatiivisen resistenssin vaikutuksesta ruskomäntypistiäiseen

Antti Marjokorpi & Jukka Salo: Kuinka hyvin kestävän viljelymetsätalouden standardit ja ohjeistot kattavat luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset tekijät trooppisilla ja subtrooppisilla metsäviljelmillä?

Selosteet

Sivua muutettu 25.6.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.