Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2007

1/2007


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Mallit puuston kasvun ja käsittelyiden vaikutuksen ennustamisessa / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Timo Möykkynen & Timo Pukkala: Juurikäävän leviäminen Etelä-Suomen kuusikoissa ja kuusi–mänty-sekametsissä mekanistisen mallin mukaan / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Teppo Piira, Harri Kilpeläinen, Jukka Malinen, Tapio Wall & Erkki Verkasalo: Leimikon puutavaralajikertymän ja myyntiarvon vaihtelu erilaisilla katkontaohjeilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Pekka Hyvönen, Anssi Pekkarinen & Sakari Tuominen: Ilmakuvasegmentteihin perustuvan kaksivaiheisen otannan luotettavuus puustotunnusten ei-parametrisessa estimoinnissa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Annikki Mäkelä: Mallien käytöstä metsän kasvun ennustamiseen ja käsittelyjen suunnitteluun / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Jari Hynynen: Puuston kehitysennusteiden luotettavuuden parantaminen tutkimuksen haasteena / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Kari Hyytiäinen: Kustannusten vaihtelun ja luonnontuhojen vaikutuksista männyn uudistamismenetelmien edullisuuteen / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Annikki Mäkelä: Kasvumalleista ja taloudellisista tarkasteluista / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Anna-Maria Veijalainen, Marja-Liisa Juntunen, Arja Lilja, Helvi Heinonen-Tanski & Leo Tervo: Metsätaimijätteen aumakompostointi ja ravinteiden huuhtoutuminen kompostista

Katja Lähtinen: Resurssipohjainen teoria ja puutuoteteollisuuden liiketalous: aikaisempia tutkimustuloksia ja tulevaisuuden näkymiä

Selosteet

Sivua muutettu 8.5.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.